Registeraccountant zijn is een ambachtelijk vak!

Als registeraccountant kijk je bij veel ondernemingen mee in de keuken. Het gaat daarbij vooral om de processen die leiden tot de totstandkoming van betrouwbare informatie. Daarbij is het belangrijk dat in de bedrijfsprocessen maatregelen zijn genomen die hiervoor zorgen en die van een zodanige kwaliteit zijn dat bijvoorbeeld de kans op fouten (bewust of onbewust) tot een minimum zijn beperkt. Dus: met goede ingrediënten, een goed kookboek en enthousiaste mensen worden topgerechten uitgeserveerd. Zo werkt het ook voor een registeraccountant alleen dan met een goede opleiding en goede controlemiddelen! Het wordt weleens vergeten dat het zijn van registeraccountant gewoon een ambacht is, net als dat van notaris, advocaat, kok, enzovoort. Het ligt om deze reden voor de hand dat registeraccountants betrouwbaar zijn, integer, objectief, onafhankelijk en steeds goed nadenken over het risico dat zij bij bepaalde typen van bedrijven en organisaties lopen.